target="_blank">
 
 
 
  โครงการ OTOP MINI MBA สู่ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ

  วันที่  19/06/2556
 
 


รายละเอียด
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ OTOP MINI MBA สู่ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถมาเรียนรู้กับเราได้ ที่ วัดศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกะาคา จังหวัดลำปาง เพื่อมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลท่าผา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ตำบลท่าผา ม.6 บ้านท่าช้าง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง