[*_*] ...ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนาคารความรู้ค่ะ... (*_*)
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ครูไทย : ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์
 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลำปาง
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ
 พิพิธภัณฑ์ธงสยาม (Siam flag museum)
 พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)
 ASEAN -- ONIE
 กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558
 สภาพอากาศ : กรมอุตุนิยมวิทยา
 ชุดการเรียนทางไกลการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฯ 2544
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคาได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น : ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2555 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดสัญจร (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่) : จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในมหกรรมรักการอ่านและงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา  
เชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม Fanpage ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา https://www.facebook.com/KoKhaLIB?ref=hl#!/KoKhaLIB
เข้าไปกด Like แล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ *-*
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ วัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมหนังสือสร้างจินตนาการให้เด็กดี (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖) ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ...ขอเชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ พาน้องๆ มาเที่ยวห้องสมุดกันนะคะ... *-*
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกห้องสมุด นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฤดูหนาวและกาชาดอำเภอเกาะคา ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ณ บริเวณพื้นที่ ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. (แล้วพบกันนะคะ) *-*
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี / พลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีให้เลือกลงนามได้ ๓ หมวด : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กร/หมู่คณะ ประชาชนทั่วไป รายชื่อผู้ลงนามทั้งหมด สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผ่านเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com/
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผ่านเว็บไซต์http://www.welovequeenonline.com/
 
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา เพื่อประเมินผลการประกวดห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2555   
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจัดการห้องสมุดยุคใหม่  
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา  
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลาขาธิการ กศน. ตรวจราชการ กศน.อำเภอเกาะคาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 

 


  
admin  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com