Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
  วันที่  27/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ นางนงนุช ถาวรวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนางจารีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้มานิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชนในจังหวัดลำปาง ของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com