Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
  วันที่  27/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมธงชาติและ สัญลักษณ์ประจำชาติ กิจกรรมสัญลักษณ์อาเซียน กิจกรรมอาหารประจำชาติอาเซียน กิจกรรมดอกไม้ประจำชาติอาเซียน กิจกรรมคำกล่าวทักทาย เพื่อส่งเสริมให้ คน/ชุมชนชาวอำเภอเกาะคาให้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าเล็งเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของการอ่าน และเกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com