target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเกษตรผสมผสาน(การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ)  
ศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสาน(การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์) 
การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 
การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 
การเข้ารับพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี จังหวัดลำปาง 
การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีงานทำ 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554
12 สิงหาคม ทำความดีเพื่อแม่
3 ก.ค. 54 เชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม รดน้ำดำหัว ตำบลท่าผา
กศน.ตำบลท่าผา ร่วมระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
ทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบ
ทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบ
ทดอสบออออออออ
พาดหัวทดสอบระบบกิจกรรมเด่น
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลท่าผา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ตำบลท่าผา ม.6 บ้านท่าช้าง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง