target="_blank">
 
 
 
  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลศาลา โครงการปั่นจักรยานธรรมะสัญจรต้านยาเสพติด
  วันที่  10/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นางสาวกนกพิชญ์ อินผูก ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลาร่วมกับนักศึกษาและประชาชน ทำกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานธรรมสัญจร ต่อต้านยาเสพ ซึ่งในตอนเช้ามีการให้ความรู้เรื่องของยาเสพติด และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไป วัดศาลาดงลาน วัดศาลาหลวง วัดศาลาไชย วัดศาลาบัวบก วัดศาลาเม็ง วัดสบตาล วัดนาเวียง วัดท่าช้าง
และวัดบ้านหม้อ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และทำบุญในช่วงเข้าพรรษา

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง