target="_blank">
 
 
 
  รายงานการจัดเวทีประชาคม ณ วัดศาลาไชย
  วันที่  7/02/2554
 
 


รายละเอียด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 นางปวีณา ทองคำฟู ครูอาสา ฯ ตำบลศาลา ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ณ วัดศาลาไชย หมู่ที่ 2 ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง

ภาพ / ข่าว / ผู้บันทึกภาพ นางปวีณา ทองคำฟู

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง