target="_blank">
 
 
 
  หน่วยการเรียน "เศรษฐกิจดี ชีวีมีสุข”
  วันที่  16/02/2554
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลศาลา จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศาลา หน่วยการเรียน "เศรษฐกิจดี ชีวีมีสุข” หัวเรื่อง การเพาะเห็ดฟาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง