target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศาลาไชย
  วันที่  16/02/2554
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 กศน.ตำบลศาลา จะนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศาลาไชย เวลา 18.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ และเดินจงกรม จึงขอเชิญชวน ให้นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวัน และเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง