target="_blank">
 
 
 
  แจ้งนักศึกษา หลักสูตรพุทธศักราช 2544
ให้ดูผลสอบปลายภาค 1/ 2554 และลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่ 24/09/2554
  วันที่  22/09/2554
 
 


รายละเอียด
นักศึกษา กศน. ตำบลศาลา หลักสูตรพุทธศักราช 2544
ขอให้มาดูผลสอบปลายภาคที่ กศน. อำเภอเกาะคาด่วน
เพื่อที่จะได้ลงทะเบียนสอบซ่อม และมาสอบซ่อมในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา


นายเอกชัย ไชยมงคล ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง