Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายเอนกชาติ ศรีสำราญ หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปางและคณะ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น
  วันที่  14/05/2556
 
 


รายละเอียด
    
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายเอนกชาติ ศรีสำราญ หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปางและคณะ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานและข้อมูลผู้สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com