Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคาเป็นสถานที่อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคมนาคมกับประชาคมอาเซียน หลักสูตร 40 ชั่วโมง
  วันที่  23/05/2556
 
 


รายละเอียด
    
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคาเป็นสถานที่อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคมนาคมกับประชาคมอาเซียน หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษา ประชาชนที่มีความสนใจ รวมทั้งบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยมีนางพิชามญฐ์ มูลหาญ เป็นวิทยากร
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com