Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร”) : งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
  วันที่  23/05/2556
 
 


รายละเอียด
    
จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่) : ร่วมจัดนิทรรศการการเรียนรู้ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร” และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com