Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์กิจกรรมและกำหนดขอบเขตการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กรณีศึกษาห้องสมุดจังหวัด/อำเภอ ในจังหวัดลำปาง
  วันที่  29/05/2556
 
 


รายละเอียด
    
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์กิจกรรมและกำหนดขอบเขตการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กรณีศึกษาห้องสมุดจังหวัด/อำเภอ ในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com