Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ขอเชิญชวนท่านสมาชิกห้องสมุด นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : สัญจร กศน.ตำบล วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (แล้วพบกันนะคะ) *-*
  วันที่  25/05/2555
 
 


รายละเอียด
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกห้องสมุด นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมห้องสมุดสัญจร : สัญจร กศน.ตำบล วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มากมายด้วยความรู้และความสนุกสนาน
เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-5428-2355 E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : janyarat_k@hotmail.com