เรื่อง
  บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำข้อมูลในฐานระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ(DMIS)  
วันที่  25/02/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำข้อมูลในฐานระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์ จ.ลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355