เรื่อง
  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านลำปางหลวง   
วันที่  7/03/2565


รายละเอียด
สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านลำปางหลวง ประกอบด้วย กศน.ตำบลลำปางหลวง กศน.ตำบลศาลา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355