เรื่อง
  กศน.ตำบลให่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม จำนวน 35 ชั่วโมง   
วันที่  7/03/2565


รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 -7 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เปิดดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม จำนวน 35 ชั่วโมง โดยวันที่ 7 มีนาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจักสานจากหวายเทียม โดยมีผู้เรียน จำนวน 11 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาโป่งหาญตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355