เรื่อง
  คณะกรรมการศส.ปชต.ต้นแบบ (กศน.ตำบล) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย  
วันที่  24/03/2565


รายละเอียด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ ครูอาสาสมัคร กศน. นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย ศส.ปชต.ต้นแบบ และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตัวแทนแต่ละตำบล เข้าร่วม โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยตัวแทน คณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบล และผู้ประสานงานเครือข่ายอำเภอ กศน.ตำบลต้นแบบประชาธิปไตย และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355