เรื่อง
   กศน.ตำบลเกาะคา
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน   
วันที่  2/04/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ หัวหน้า กศน.ตำบลเกาะคา การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน จำนวน 3 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี ร.ต.อ.ปรีชา คำศรีใจ รอง สวป. สภ.เกาะคา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355