เรื่อง
  กศน.ตำบล 9 แห่ง ของ กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
วันที่  18/05/2565


รายละเอียด
กศน.ตำบล 9 แห่ง ของ กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355