เรื่อง
  ประชุมประจำสัปดาห์  
วันที่  29/05/2565


รายละเอียด
27 พฤษภาคา 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355