เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอกศนอำเภอเกาะคา นำบุคลากร ลงนามถวายพระพรเนื่องใน โอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
วันที่  7/06/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอกศนอำเภอเกาะคา นำบุคลากร ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำไเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355