เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพัฒนา  
วันที่  9/06/2565


รายละเอียด
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355