เรื่อง
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00 น.- 11.00น
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เปิดงาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ตามโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ   
วันที่  3/07/2565


รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00 น.- 11.00น
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เปิดงาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ตามโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355