ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 กศน.ตำบล ร่วมเดินรณงค์ประชาธิปไตย (1 กค.2565) 
3/07/2565
2 กศน.ตำบล 9 แห่ง ของ กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
18/05/2565
3 กศน.ตำบลเกาะคา
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน
 
2/04/2565
4 คณะกรรมการศส.ปชต.ต้นแบบ (กศน.ตำบล) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย 
24/03/2565
5 กศน.ตำบลให่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม จำนวน 35 ชั่วโมง  
7/03/2565
6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านลำปางหลวง  
7/03/2565
7 กศน.ตำบลท่าผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
24/02/2565
8 กศน.ตำบลลำปางหลวง
" นำเสนอโครงงาน นักศึกษา "
19/09/2564
9 7 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าผา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา
สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคงการพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ "การทำขนมต้ม" ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
9/08/2564
10 กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง
19/07/2564
11 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ กศน.ตำบลท่าผา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่
8/07/2564
12 ันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7/07/2564
13 กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า
6/07/2564
14 กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน
1/04/2564
15 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สมุนไพรไล่แมลง"
31/03/2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355