รายงานข้อมูลสารสนเทศ

1 แบบเก็บข้อมูลบุคลากร(เกาะคา1) 
23/08/2564
2 แบบเก็บข้อมูลสื่อการสอน (เกาะคา)อันแก้ไข 
23/08/2564
3 แบบเก็บข้อมูลสื่อการสอน (เกาะคา)อันแก้ไข 
23/08/2564
4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลตามแนวพระราชดำริ 
26/04/2564
5 สำรวจข้อมูลศิษย์เก่า 
17/12/2563
6 ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 
29/11/2552
7 รายงานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
29/11/2552
8 รายงานโครงการ กศน. online
6/01/2552
9 สรุปการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2551
24/12/2551
10 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีงบประมาณ 2551
23/12/2551
11 ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2551
23/12/2551
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355