target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลลำปางหลวง ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"
  วันที่  2/01/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลลำปางหลวง ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชน โดยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย" โดยการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 7 เมตร x 2.5 เมตร ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. บริเวณอาคาร กศน.ตำบลลำปางหลวง

นางอำไพ บางกีรติกร ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง