ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลลำปางหลวง
 
 
 
target="_blank">
 
 


กศน.ตำบลลำปางหลวง หมู่ 8 บ้านกองหาญ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-30 เมษายน -วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2556 
เชิญร่วมงาน หกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปี 2556  
สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ กศน.ตำบลลำปางหลวง 
ประกาศรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
ประกาศรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 1-30 เมษายน 2555
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553
 
จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น   
จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น  
จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น  
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น 
กศน. ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดการอ่านเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเหลียว วันที่ 4 กันยายน 2556 อ่านต่อ... 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง