ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลวังพร้าว
 
 
 
target="_blank">
 
 


ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นายจรณชัย วรรณทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลวังพร้าว ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
 
กศน.ตำบลวังพร้าว เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลวังพร้าว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กศน.ตำบลวังพร้าว เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ประกาศรับสมัรนักศึกษา กศน.ตำบลวงพร้าว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กศน.ตำบลวังพร้าว เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด กศน.ตำบลวังพร้าว ประจำปี 2556 วันที 16 มิถุนายน 2556   
ครูอาสาฯ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมวิชาจักสาน(ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกสี) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมจักสาน(ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกสี)จำนวน 40 ชั่วโมง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556
 
ครูอาสาฯ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวังพร้าว ในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการเปิดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาจักสาน(ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกสี) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ วัดวังพร้าว บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง