target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมจักสาน(ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกสี)จำนวน 40 ชั่วโมง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556

  วันที่  13/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมจักสาน(ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกสี)จำนวน 40 ชั่วโมง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ศาลา SML บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ 4 ตำบลวังพร้าว โดยนางจันทร์ฉาย สุภากาวี นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง