target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นายจรณชัย วรรณทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศICT ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา   
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เข้ารุกขมูลกรรม บำรุงพระพุทธศาสนา ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ณ วัดวังพร้าว   
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร 12 ชั่วโมง   
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร 12 ชั่วโมง   
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร 12 ชั่วโมง   
กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำสมาธิแบบหมู่คณะ   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง