target="_blank">
 
 
 
  การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

  วันที่  21/05/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา จะดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง