target="_blank">
 
 
 
  ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นายจรณชัย วรรณทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศICT ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วันที่  8/04/2556
 
 


รายละเอียด
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นายจรณชัย วรรณทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลวังพร้าว ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง