ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา "ร่วมสืบสานสร้างสรรค์การศึกษา ดุจปัญญาแสงเทียนอันสดใส ดั่งต้นไม้ผลิดอกออกผลใบ สร้างเสริมให้มีความรู้คู่คุณธรรม" ...................."อย่าอยู่อย่างไร้ศ๊ลธรรม ประกอบบุญนำสร้างไว้ สิ่งไม่ดีควรละเลิกไกลห่าง สร้างประโยชน์ไซร้โลกล้วนสรรเสริญ........ "กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เรามุ่งมั่นเพื่อสังคม" ติดต่อได้ที่pronpong@lpa.nfe.go.th
 
 
 
target="_blank">
 
 


วันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา พร้อมด้วยคณะครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบล ครูศรช. และครูผู้ดุแลคนพิการบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” และปาฐกถาพิเศษ “ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "เรียนอย่างไรให้คิดวิเคราะห์เป็น" รับชมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษา และการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ โซนภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี มาลายู การคิดวิเคราะห์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และภาษาเพื่ออาชีพ
นายพรพงษ์ เกตัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้รายงาน
 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัด เดิน – วิ่ง การกุศล "โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56"  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเปิดประตูสู่อาเซียน 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา 2555
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน
นักศึกษากศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วม เดินรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ สวนสาธารณะเขลางค์
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ    
ร่วมชมสุดยอด กศน."รอบชิงชนะเลิศ"  
นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ จากหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตำบลใหม่พัฒนา 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงาน “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง” 
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บ  

 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง