target="_blank">
 
 
 
  ดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่
  วันที่  5/01/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดนาโป่งหาญ บ้านนาโป่งหาญ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา โดยมีนายเจริญ สิทธิวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยนายอำนวย พงษ์หนูและมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง