ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา "ร่วมสืบสานสร้างสรรค์การศึกษา ดุจปัญญาแสงเทียนอันสดใส ดั่งต้นไม้ผลิดอกออกผลใบ สร้างเสริมให้มีความรู้คู่คุณธรรม" ...................."อย่าอยู่อย่างไร้ศ๊ลธรรม ประกอบบุญนำสร้างไว้ สิ่งไม่ดีควรละเลิกไกลห่าง สร้างประโยชน์ไซร้โลกล้วนสรรเสริญ........ "กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เรามุ่งมั่นเพื่อสังคม" ติดต่อได้ที่pronpong@lpa.nfe.go.th
 
 
 
target="_blank">
 
 


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมพัฒนา กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้ง  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัด เดิน – วิ่ง การกุศล "โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56"  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเปิดประตูสู่อาเซียน
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา 2555
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน    
ดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่ 
ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 3 ชั่วโมง 
ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม  
ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น  

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง