target="_blank">
 
 
 
  ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 3 ชั่วโมง
  วันที่  5/01/2564
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 3 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุชานาถ ทำชาวนา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง