target="_blank">
 
เรียนรู้กิจกรรม กศน.

กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การตัดเย็บที่นอนปิคนิค  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานจัดกิจกรรมวิชาศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา) 
ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
ดำเนินงาน กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กิจกรรมการทำตุ๊กตาจากแป้งขนมปัง 
ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดฟางหลักสูตร 30 ชั่วโมง  
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง