target="_blank">
 
 
 
  นักศึกษาร่วมพัฒนา กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
  วันที่  14/12/2563
 
 


รายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมพัฒนา กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง