target="_blank">
 
 
 
   ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
  วันที่  19/12/2563
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา โดยมีกิจกรรม "รถอ่านฉัน" กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้และกิจกรรมระบายสีภาพ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง