target="_blank">
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้ง  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัด เดิน – วิ่ง การกุศล "โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56"  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเปิดประตูสู่อาเซียน 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา 2555
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน
นักศึกษากศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วม เดินรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ สวนสาธารณะเขลางค์
กศนตำบลใหม่พัฒนารับการประเมิน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตำบล
ผู้อำนวยการ ศูนย์กศน.อำเภอเกาะคา ออกตรวจพื้นที่ในการก่อสร้างกศน.ตำบลใหม่พัฒนา
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศกลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม ตำบลใหม่พัฒนา
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม

กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การตัดเย็บที่นอนปิคนิค
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง