target="_blank">
 
 
 
  วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้ง
  วันที่  14/12/2563
 
 


รายละเอียด
✍️✍️✍️เตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ.
ด้วยการตรวจสอบสิทธิเหล่านี้ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น
✅ สิทธิเลือกตั้ง
✅ เขตเลือกตั้ง
✅ หน่วยเลือกตั้ง
✅ สถานที่เลือกตั้ง
.
📲เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก บนเว็บไซต์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.facebook.com/197365197098495/posts/1727330244101975/
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง