target="_blank">
 
 
 
  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัด เดิน – วิ่ง การกุศล "โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56"
  วันที่  3/11/2556
 
 


รายละเอียด
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัด เดิน – วิ่ง การกุศล "โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56"
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง “โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56”ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เพื่อนำรายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยใช้เส้นทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา ไปสิ้นสุดที่บ่อน้ำแร่โป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา รวมระยะทางประมาณ 7.7 กิโลเมตร สำหรับการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง ในครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทผู้เข้าแข่งขันออกเป็น ประเภทนักเรียน 3 ระดับ คือ ระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย แยกชาย – หญิง และประเภทประชาชน อายุต่ำกว่า 35 ปี 35 – 39 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกชาย – หญิง ค่าสมัครประเภทนักเรียน 20 บาท/คน และประเภทประชาชน 50 บาท/คน รายได้ทั้งหมด จะนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาอำเภอเกาะคา
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง “โป่งร้อนไมโครมาราธอน’56” ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 โดยพร้อมกัน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม จะได้รับรางวัลเงินสด 1,000 , 600 , 400 บาท ตามลำดับ ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา หมายเลขโทรศัพท์ 054-281497 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอเกาะคา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง