target="_blank">
 
 
 
  ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา 2555
  วันที่  26/01/2555
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคาได้จัดงานวันวิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านวิชาการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง