ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน. ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
 
 
target="_blank">
 
 


กศน.ตำบลศาลา จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศาลา หน่วยการเรียน "เศรษฐกิจดี ชีวีมีสุข” หัวเรื่อง การเพาะเห็ดฟาง
 
กศน.ตำบลศาลา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กศน.ตำบลศาลา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลศาลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
แจ้งนักศึกษา หลักสูตรพุทธศักราช 2544
ให้ดูผลสอบปลายภาค 1/ 2554 และลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่ 24/09/2554
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศาลาไชย
 
พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559   
กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมย้อมผ้าและทำริบบิ้นฟรีให้กับนักศึกษาและประชาชนในตำบลศาลาเพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวง ระหว่างวันที่18-21 ตุลาคม 2559 ณ กศน. ตำบลศาลา 
กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมย้อมผ้าและทำริบบิ้นฟรีให้กับนักศึกษาและประชาชนในตำบลศาลาเพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวง ระหว่างวันที่18-21 ตุลาคม 2559 ณ กศน. ตำบลศาลา 
กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมย้อมผ้าและทำริบบิ้นฟรีให้กับนักศึกษาและประชาชนในตำบลศาลาเพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวง ระหว่างวันที่18-21 ตุลาคม 2559 ณ กศน. ตำบลศาลา 
กศน. ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวนาไทย 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง