target="_blank">
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.ตำบลศาลา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กศน.ตำบลศาลา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลศาลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
แจ้งนักศึกษา หลักสูตรพุทธศักราช 2544
ให้ดูผลสอบปลายภาค 1/ 2554 และลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่ 24/09/2554
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศาลาไชย 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลศาลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.6 บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง