target="_blank">
 
ข่าวทั้งหมด

 

หน่วยงานกศน.ในจ.ลำปาง
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สำนักงานกศน.
กศน.อ.ห้างฉัตร
กศน.อ.เสริมงาม
กศน.อ.สบปราบ
กศน.อ.แม่เมาะ
กศน.อ.แม่พริก
กศน.อ.แม่ทะ
กศน.อ.เมืองปาน
กศน.อ.เถิน
กศน.อ.แจ้ห่ม
กศน.อ.งาว
กศน.อ.เกาะคา
กศน.อ.เมืองลำปาง
กศน.ลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


 
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง