target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลวังพร้าว เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  วันที่  10/05/2554
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลวังพร้าว เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ กศน.ตำบลวังพร้าว
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง