target="_blank">
 
 
 
  การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  วันที่  12/03/2555
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา จะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 3 - 4 และวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2555 สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลวังพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
151 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง